Monday, September 27, 2010

Kill the Tooth fairy

Грррр!
Два долни мъдреца ми растат успоредно. Като резултат не мога да преглъщам без болка, не мога да говоря без болка и не мога да се прозявам изобщо.

А после казват, че от много ум глава не боляла...булшит.

ПП: За разсейване


Виолета

No comments: