Saturday, October 30, 2010

Из Търново
Валеше, което обяснява допълнителното скофтяне на качеството.

Виолета.

No comments: